Vlastnosti

  • Aktivátor pre hydraulicky viazané spojivá,
  • nabehnutie fázy gélovatenia v priebehu niekoľkých sekúnd,
  • bezpečné cielené nastavenie vlastností lôžka uloženia,
  • optimálne umiestnenie v prstencovej štrbine.

Použitie

  • Injektáž prstencovej štrbiny pri tunelových vrtných súpravách so štítom,
  • A/B malta na vyplnenie prstencovej štrbiny pre senzibilné oblasti vystavené sadaniu / vnútromestské zóny,
  • aktivátor / komponent B.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123