Vlastnosti

  • Na vysokoviskózne materiály,
  • chemicky a mechanicky prispôsobené,
  • čerpadlá s rýchlovýmenným systémom, nenáročné na údržbu,
  • regulátor tlaku a tlakomer,
  • 2“ SAE prírubové pripojenie,
  • pneumatický dvojstĺpový lis RAM na uchytenie 200 litrových sudov,
  • možnosť vybavenia 2 KW vyhrievaním a/alebo valčekovým dopravníkom na sudový tovar,
  • nízka konštrukčná výška.

Použitie

  • Na hmotu na utesnenie koncového dielu obálky štítu pre tunelové raziace stroje so štítom,
  • mazivá hlavného ložiska tunelovej vrtnej súpravy alebo tesniace mazivá. TBM-Hauptlagerfette oder Dichtungsfette.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123