Vlastnosti

  • Kvalitná a stála výroba peny,
  • rovnomerná veľkosť pórov,
  • kompatibilné s bežnými zariadeniami na výrobu peny,
  • bez mechanicky pohybovaných komponentov,
  • hospodárna spotreba,
  • trvalá prevádzka nenáročná na údržbu.

Použitie

  • Príprava podmienok s použitím peny pre stroje na razenie tunelov,
  • zhotovenie napenenej suspenzie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123