Vlastnosti

  • Dlho drží konzistenciu,
  • rýchle vmiešanie v betóne,
  • veľmi dobrý homogénny betón,
  • dobrá úspora vody,
  • hospodárne dávkovanie,
  • dobrá stabilizácia pri vysokej konzistencii,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

  • Prísada do zmesi pre striekaný betón metódou mokrého striekania,
  • na kombinovanie so zmesovými cementmi,
  • transportbetón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123