Vlastnosti

 • Neobsahuje alkálie,
 • spôsobí vysokú začiatočnú pevnosť,
 • nepatrné zníženie konečnej pevnosti,
 • umožňuje rýchlejší postup prác vďaka hrúbkam vrstvy 15 až 25 cm v rámci pracovného kroku,
 • zníženie prašnosti,
 • urýchlenie tuhnutia betónu aj pri vyššej konzistencii,
 • tekutý.

Použitie

 • Striekaný betón na striekanie mokrým a suchým spôsobom,
 • istenie v rámci tunelových a banských stavieb,
 • dočasné istenie skál,
 • istenie svahov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123