Vlastnosti

  • Optimalizuje úpravu zeminy a razenie tunela v nesúdržnej hornine s prístupom vody,
  • veľmi vysoká miera schopnosti viazania vody,
  • možné okamžite použiť,
  • zlepšuje odvádzanie zeminy,
  • vysoký stupeň nepriepustnosti upravenej zeminy,
  • hospodárne dávkovanie,
  • ekologický a jednoducho biologicky odbúrateľný.

Použitie

  • Úprava zeminy pri práci s tunelovými raziacimi strojmi so zeminovým štítom (EPB),
  • priepustné horninové prostredie s prístupom vody,
  • hrubo odstupňované zeminy a tekuté piesky.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123