Vlastnosti

 • Cielená úprava zeminy pri razení tunelov s prístupom vody,
 • zvýšená miera nepriepustnosti upravenej zeminy,
 • znižuje krútiaci moment vŕtacej hlavy a spotrebu energie,
 • lepšie odvádzanie zeminy,
 • znížená miera opotrebovania nástrojov,
 • obmedzenie prašnosti,
 • hospodárne dávkovanie
 • ekologický a jednoducho biologicky odbúrateľný

Použitie

 • Úprava zeminy pri práci s tunelovými raziacimi strojmi so zeminovým štítom (EPB),
 • priepustné horninové prostredie s prístupom vody,
 • hornina v nesúdržnej zemine so širokým rozsahom zrnitosti.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123