Vlastnosti

 • Cielená úprava zeminy pri razení tunelov,
 • zvýšená miera nepriepustnosti upravenej zeminy,
 • znižuje krútiaci moment vŕtacej hlavy a spotrebu energie,
 • lepšie odvádzanie zeminy,
 • znížená miera opotrebovania nástrojov,
 • obmedzenie prašnosti,
 • hospodárne dávkovanie,
 • ekologický a jednoducho biologicky odbúrateľný.

Použitie

 • Úprava zeminy pri práci so strojmi na razenie tunelov so zeminovým štítom (EPB),
 • obmedzenie prašnosti v skalnej hornine pri tunelových vrtných súpravách (TBM),
 • hornina v nesúdržnej zemine so širokým rozsahom zrnitosti.  

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123