Vlastnosti

  • Redukuje zachytávanie a nalepovanie zvyškov,
  • znížená miera opotrebovania nástrojov,
  • znížený krútiaci moment vŕtacej hlavy a znížená spotreba energie,
  • lepšie odvádzanie zeminy,
  • hospodárne dávkovanie,
  • dlhšia trvácnosť,
  • ekologický výrobok.

Použitie

  • Úprava zeminy pri práci s tunelovými raziacimi strojmi so zeminovým štítom (EPB),
  • zeminy s veľmi vysokým podielom ílu a so silným sklonom k lepivosti.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123