Vlastnosti

  • Redukuje zachytávanie a nalepovanie zvyškov,
  • znížená miera opotrebovania nástrojov,
  • znížený krútiaci moment vŕtacej hlavy a znížená spotreba energie,
  • lepšie odvádzanie zeminy,
  • hospodárne dávkovanie
  • ekologický a biologicky odbúrateľný.

Použitie

  • Úprava zeminy pri práci s tunelovými raziacimi strojmi so zeminovým štítom (EPB),
  • zeminy s vysokým podielom ílu a s veľmi silným sklonom k lepivosti.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123