Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok,
 • spojivo s vysokou odolnosťou proti síranom podľa STN EN 197  časť 1,
 • nízkoúčinný obsah alkálií,
 • optimalizovaný z hľadiska zmrašťovania,
 • realkalizujúci,
 • neobsahuje chloridy,
 • dlhá doba spracovateľnosti,
 • neobsahuje vápencovú múčku.

Použitie

 • Na injektovanie trhlín v murive, v betóne a v skale,
 • na výplň dutín všetkého druhu,
 • výplň puklín, škár a dutín, spevnená silových spojom, v pozemných, podzemných a inžinierskych stavbách, za suchých a vlhkých podmienok.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123