Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok,
 • zo stavebno-fyzikálneho hľadiska nastavený na murivo z prírodného kameňa,
 • nízky stupeň zmrašťovania, neobsahuje chloridy,
 • veľmi nízky modul pružnosti,
 • dobrá roztekavosť, nízkoviskózny, možnosť čerpania,
 • pevnosť zodpovedá malte triedy  M 5 podľa STN EN 998  časť 2,
 • spojivo s vysokou odolnosťou proti síranom podľa STN EN 197  časť 1.

Použitie

 • Na výplň dutín,
 • na výplňové, vstrekovacie a injektážne práce,
 • pri kombinácii surovín tras-vápno-cement vhodné na stabilizáciu zemín s hrubou a so zmiešanou zrnitosťou,
 • na spevnenie nie trvalo navlhnutého muriva z prírodného kameňa, zmiešaného a viacvrstvového muriva.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123