Vlastnosti

  • Jednozložkový prípravok,
  • zo stavebno-fyzikálneho hľadiska nastavený na murivo z prírodného kameňa,
  • nízky stupeň zmrašťovania, neobsahuje chloridy,
  • nízky E-modul,
  • veľmi dobrá roztekavosť , nízkoviskózny, možnosť čerpania,
  • pevnosť zodpovedá malte triedy  M 15 podľa STN EN 998  časť 2,
  • spojivo s vysokou odolnosťou proti síranom podľa STN EN 197  časť 1.

Použitie

  • Výplň trhlín, škár a dutín, spevnená silových spojom, v pozemných, podzemných a inžinierskych stavbách, za suchých a vlhkých podmienok,
  • na výplňové, vstrekovacie a injektážne práce,
  • na spevnenie nie trvalo navlhnutého muriva z prírodného kameňa, zmiešaného a viacvrstvového muriva.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123