Vlastnosti

  • Jednozložková malta,
  • spojivo bez obsahu tricalciumaluminátu, nízkoúčinný obsah alkálií,
  • možnosť ručného spracovania,
  • odoláva riziku vzniku výkvetov a fľakov,
  • difúzne otvorená,
  • pevnosť zodpovedá malte triedy  M 5 podľa STN EN 998  časť 2.

Použitie

  • Univerzálna malta na murovanie, omietanie a podkladová malta na prvky z prírodného kameňa,
  • vhodná najmä na murivo s vysokým obsahom síranov (napr. murivo s obsahom sadry),
  • možnosť použitia vo vnútorných a vonkajších priestoroch nových a pôvodných stavieb,
  • obnova pamiatkovo chránených objektov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123