Vlastnosti

 • Jednozložková malta,
 • možnosť spracovania ručne a suchým striekaním,
 • nízky stupeň zmrašťovania, neobsahuje chloridy,
 • nízky E-modul,
 • vysoká odolnosť proti síranom,
 • vynikajúco priľne na boky škáry,
 • k dispozícii v rozličných farbách,
 • zo stavebno-fyzikálneho hľadiska nastavená na murivo z prírodného kameňa,
 • pevnosť zodpovedá malte triedy  M 5 podľa STN EN 998  časť 2.

Použitie

 • Malta na vyškárovanie muriva z prírodného kameňa,
 • výplň škár s hĺbkou od cca. 15 mm,
 • vhodná najmä na murivo s vysokým obsahom síranov (napr. murivo s obsahom sadry),
 • vhodná na vymurovanie a opravy muriva z prírodného kameňa, z ostropálených tehál a tehlového muriva.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123