Vlastnosti

  • Jednozložková malta,
  • možnosť spracovania suchým striekaním,
  • možnosť ručného spracovania,
  • odolná proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
  • vodonepriepustná,
  • výrazná lepivá schopnosť v stenovej oblasti a pri prácach nad hlavou,
  • malta triedy  R2 nach STN EN 1504  časť 3.

Použitie

  • Opravná malta na parciálnu a celoplošnú opravu nových a pôvodných stavieb, aj na vodorovných plochách,
  • možno použiť na opravy jemne členeného betónu,
  • certifikovaná podľa  STN EN 1504  časť 3 pre princíp 3, metódy 3.1 a 3.3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123