Vlastnosti

 • Jednozložkový,
 • možnosť spracovania suchým striekaním,
 • odolný proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • nízky E-modul, nízkoúčinný obsah alkálií,
 • dobre s ním pracuje v priestore nad hlavou, dobré vlastnosti umožňujúce následnú úpravu, 
 • nehorľavý podľa STN EN 13501-1 trieda reakcie na oheň A1,
 • spojivo podľa STN EN 197 -1: HS/NA-cement.

Použitie

 • Sanačný striekaný betón na obnovenie funkčného stavu inžinierskych a priemyselných stavieb,
 • vhodný na opravy betónu, na zhotovenie oporných múrov a na zosilnenie existujúcich konštrukcií, 
 • na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev na minerálnych podkladoch v interiéri a v exteriéri,
 • možno použiť podľa STN EN 206 v expozičných triedach XC 1-4, XS 1, XD 1-3, XF 1-4, XA 1-3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123