Vlastnosti

 • Jednozložková malta,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • vysoká odolnosť proti síranom, lebo spojivo neobsahuje trikalciumaluminát,
 • nízkoúčinný obsah alkálií,
 • odolná proti teplote a mrazu,
 • vysoká miera schopnosti zadržiavať vodu,
 • vynikajúce vlastnosti z hľadiska spracovania,
 • k dispozícii sú rôzne farby,
 • nehorľavý podľa STN EN 13501-1 trieda reakcie na oheň A1.

Použitie

 • Jemné sochárske a modelovacie práce, napr. na povrchu umelých skál, 
 • vhodná na čiastočné a celoplošné použitie na nových a pôvodných stavbách,
 • vhodná na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev (vodorovne) na minerálnych podkladoch v interiéri a v exteriéri, 
 • vhodná na použitie ako malta do sendvičových hydroizolácií napr. pri použití MC-Proof eco.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123