Vlastnosti

 • Jednozložková omietka,
 • vysoká odolnosť proti síranom,
 • vysoká miera priepustnosti vodnej pary,
 • vysoká schopnosť akumulovať soľ,
 • hydrofobizovaná,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním,
 • odolná proti vlhkosti, vplyvom počasia a mrazu,
 • systémový výrobok certifikovaný WTA (Pracovné združenie Zachovanie stavieb a pamiatková starostlivosť),
 • pevnosť zodpovedá malte triedy  CS II podľa STN EN 998  časť 1.

Použitie

 • Hydrofobizovaná vrchná omietka v akostnom omietkovom systéme Oxal – vhodná na všetky minerálne podklady,
 • vhodná na silno zasolené podklady v interiéri a v exteriéri,
 • na vyškárovanie a vyrovnanie chýbajúcich častí a nerovností.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123