Vlastnosti

  • Jednozložkový prípravok,
  • vysoká odolnosť proti síranom,
  • vysoká miera priepustnosti vodnej pary,
  • zlepšuje vlastnosti podporujúce spriahnutie,
  • jednoduché spracovanie,
  • možnosť spracovania ručne a striekaním,
  • systémový výrobok certifikovaný WTA (Pracovné združenie Zachovanie stavieb a pamiatková starostlivosť),
  • pevnosť zodpovedá malte triedy  CS IV podľa STN EN 998  časť 1.

Použitie

  • Prednástreková omietka v akostnom omietkovom systéme Oxal - adhézny prípravok na všetky minerálne podklady,
  • vhodná na silno zasolené podklady v interiéri a v exteriéri.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123