Vlastnosti

 • Jednozložková omietka,
 • vysoká odolnosť proti síranom,
 • vysoká miera priepustnosti vodnej pary,
 • vysoká schopnosť akumulovať soľ,
 • možnosť spracovania v jednej vrstve do 30 mm,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním,
 • systémový výrobok certifikovaný WTA (Pracovné združenie Zachovanie stavieb a pamiatková starostlivosť), certifikovaný systémový výrobok,
 • pevnosť zodpovedá malte triedy CS II podľa STN EN 998 časť 1.

Použitie

 • Pórovitá jadrová omietka v akostnom omietkovom systéme Oxal – omietka akumulujúca soli na všetkých minerálnych podkladoch,
 • vhodná na silno zasolené podklady v interiéri a v exteriéri,
 • na vyškárovanie a vyrovnanie chýbajúcich častí a nerovností.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123