Vlastnosti

 • Stavebný materiál absolútne bez obsahu cementu, aj pod hranicou povinnosti deklarovania
 • Tradičný stavebný materiál na báze románskeho (hydraulického) vápna,
 • NHL 3,5 - prirodzene hydraulické vápno,
 • minimálne prejavy zmrašťovania a minimálny sklon k tvorbe trhlín,
 • vytvára príjemné prostredie v miestnosti lebo je vzdušný,
 • difúzne otvorený a ekologický,
 • vysoká miera súdržnosti a možnosť zafilcovania povrchu,
 • jednoduché strojové spracovanie bežnými omietacími strojmi.

Použitie

 • Pamiatkovo chránené budovy, historické stavby
 • Stavby s požiadavkou na použitie tradičných stavebných materiálov,
 • možnosť použitia v interiéri a exteriéri,
 • na murivo rôzneho druhu, steny a stropy.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123