Vlastnosti

  • Difúzne otvorená,
  • jednoduché spracovanie, vláčna, možnosť spracovania v jednej vrstve v dvoch pracovných krokoch,
  • vysoká miera súdržnosti,
  • jednoduché strojové spracovanie bežnými omietacími strojmi,
  • možnosť zafilcovania povrchu,
  • trieda omietky MG P I.

Použitie

  • Základná a vrchná omietka do exteriéru a interiéru,
  • do novostavieb, starých stavieb a na obnovenie funkčného stavu pamiatkovo chránených objektov,
  • vytvára príjemné prostredie v miestnosti,
  • na murivo rôzneho druhu, steny a stropy.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123