Vlastnosti

 • Jednozložková omietka,
 • absolútne bez obsahu cementu, lebo podiel cementu činí 0 %,
 • obsahuje prirodzene hydraulické vápno (NHL 3,5),
 • omietka na regulovanie vlhkosti,
 • vďaka špeciálnej geometrii pórov odvádza vodu a soli,
 • nie je hydrofobizovaná, difúzne otvorená,
 • s trvalým účinkom, nie obetovaná (odsoľovacia) omietka,
 • veľká hrúbka nanesenej vrstvy, nízka vlastná hmotnosť,
 • veľmi nízka miera zmrašťovania,
 • zabraňuje vzniku plesní,
 • odoláva vplyvom počasia, povodní a odstrekujúcej vody.

Použitie

 • Ako prednástreková, vyrovnávacia a vrchná omietka vo vápennom omietkovom systéme Exzellent,
 • na trvalú reguláciu vlhkosti v interiéri a exteriéri a soklovej oblasti,
 • vhodná na obnovenie funkčného stavu historických a pamiatkovo chránených stavieb a stavieb,
 • použitie v soklovej oblasti bez ďalších opatrení,
 • možno použiť na zasolené a vlhké murivo až do miery navlhnutia 95 %.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123