Vlastnosti

 • Jednozložková
 • omietka na regulovanie vlhkosti,
 • nie je hydrofobizovaná, difúzne otvorená,
 • s trvalým účinkom, nie obetovaná (odsoľovacia) omietka,
 • veľká hrúbka nanesenej vrstvy, nízka vlastná hmotnosť,
 • veľmi nízka miera zmrašťovania,
 • zabraňuje vzniku plesní,
 • odoláva vplyvom počasia, povodní a odstrekujúcej vody.

Použitie

 • Adhézny prípravok na hladké podklady,
 • na trvalú reguláciu vlhkosti všetkých typov muriva novostavieb a starých stavieb, v interiéri a exteriéri a soklovej oblasti, bez nákladných vysušovacích opatrení,
 • možno použiť na zasolené a vlhké murivo až do miery navlhnutia 95 %.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123