Vlastnosti

 • Jednozložková omietka,
 • omietka na regulovanie vlhkosti,
 • vďaka špeciálnej geometrii pórov odvádza vodu a soli,
 • nie je hydrofobizovaná, difúzne otvorená, 
 • s trvalým účinkom, nie obetovaná omietka,
 • veľká hrúbka nanesenej vrstvy, nízka vlastná hmotnosť,
 • veľmi nízka miera zmrašťovania,
 • zabraňuje vzniku plesní,
 • odoláva vplyvom počasia, povodní a odstrekujúcej vody.

Použitie

 • Na trvalú reguláciu vlhkosti všetkých typov muriva novostavieb a starých stavieb, v interiéri a exteriéri a soklovej oblasti, bez nákladných vysušovacích opatrení, 
 • použitie v soklovej oblasti bez ďalších opatrení,
 • možno použiť na zasolené a vlhké murivo až do miery navlhnutia 95 %.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123