Vlastnosti

 • Jednozložková malta,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • vysoká odolnosť proti síranom, lebo spojivo neobsahuje trikalciumaluminát,
 • nízkoúčinný obsah alkálií,
 • odolná proti teplote a mrazu,
 • vodonepriepustná,
 • vysoká miera schopnosti zadržiavať vodu,
 • vynikajúce vlastnosti z hľadiska spracovania,
 • nehorľavá podľa STN EN 13501-1 trieda reakcie na oheň A1.

Použitie

  • Jemne členené sochárske práce na staticky mechanicky namáhaných a účinkom síranov vystavených plochách z umelej skaly, napr. v prostredí s morskou vodou,
  • vhodná na čiastočné a celoplošné použitie na nových a pôvodných stavbách,
  • vhodná na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev na minerálnych podkladoch v interiéri a v exteriéri,
  • na opravu a zhotovenie kontaktného / spádového poteru, napr. na balkónoch,
  • možno použiť podľa STN EN 206 v expozičných triedach XC 1-4, XS 1, XD 1-2, XF 1-3, XA 1-2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123