Vlastnosti

 • Jednozložková,
 • vodonepriepustná do 1 bar (pozitívny a negatívny tlak),
 • vysoká odolnosť proti opotrebovaniu,
 • spojivo neobsahuje trikalciumaluminát, nízkoúčinný obsah alkálií,
 • odolná proti mrazu,
 • rýchlo vytvrdne aj a vlhkých podkladoch,
 • odolná aj pri skorom zaťažení vodou,
 • veľmi dobré vlastnosti vo väzbe na spracovanie.

Použitie

 • Malta vhodná na všetky minerálne podklady v interiéri a v exteriéri,
 • vyrovnanie podkladu, oprava výlomov a uzavretie maltových škár,
 • vytvorenie výžľabkov,
 • vhodná na dodatočnú vnútornú hydroizoláciu (v kombinácii s Oxal DS-HS),
 • vhodná na parciálne a celoplošné použitie na mokré a zasolené murivo.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123