Vlastnosti

 • Dvojzložková, zelená hybridná hydroizolácia na báze elastoméru, bez obsahu bitúmenu,
 • hygienicky nezávadná, preto vhodná na použitie aj v kontakte s podzemnou vodou,
 • rýchlo preschne a dosiahne vysokú mieru tlakovej stability,
 • vysokoflexibilná, prekleňuje trhliny pri šírke trhliny 2 mm,
 • možnosť spracovania špachtľou a štetcom,
 • ekologická, lebo neobsahuje rozpúšťadlá,
 • vysoká odolnosť proti UV-žiareniu a dobrá znášanlivosť materiálov.

Použitie

 • Hydroizolácia na zvislé, vodorovné plochy a na plochy so sklonom, pod ochranné vrstvy,
 • hydroizolácia v soklovej oblasti vystavenej odstrekujúcej vode, 
 • na dodatočnú hydroizoláciu (hydroizolačná suspenzia podľa technického listu 4-6-03 WTA - Pracovné združenie Zachovanie stavieb a pamiatková starostlivosť),
 • novostavby a sanácia starých hydroizolácií (napr. hydroizolácie starých bitúmenových povrchových vrstiev a náterov, minerálne podklady).

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123