Vlastnosti

 • Dvojzložkový,
 • odolný proti alkáliám a mrazu,
 • vodonepriepustný do 1 bar (pozitívny tlak),
 • flexibilný a prekleňuje trhliny,
 • difúzne otvorený,
 • vynikajúce vlastnosti z hľadiska spracovania,
 • ochrana pred látkami podporujúcimi vznik korózie.

Použitie

 • Jednozložkový prípravok,
 • vysoká odolnosť proti síranom, lebo spojivo neobsahuje trikalciumaluminát,
 • vodonepriepustný do 1 bar (pozitívny a negatívny tlak),
 • odolný proti alkáliám a mrazu,
 • jednoduché spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123