Vlastnosti

  • Jednozložkový prípravok,
  • vysoká odolnosť proti síranom, lebo spojivo neobsahuje trikalciumaluminát,
  • vodonepriepustný do 1 bar (pozitívny a negatívny tlak),
  • odolný proti alkáliám a mrazu,
  • jednoduché spracovanie.

Použitie

  • Dodatočná hydroizolácia na vnútornej strane stavby,
  • podklad pre hydroizoláciu hrubovrstvových povrchových úprav Nafuflex na vlhkých podkladoch,
  • hydroizolácia na vlhké a zasolené murivo,
  • hydroizolácia na stenové sokle vystavené odstrekujúcej vode (zóna vystavená účinkom striekajúcej vody).

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123