Vlastnosti

  • Jednozložkový prípravok,
  • so silným hydrofobizujúcim účinkom,
  • na báze voda silán,
  • optimálna penetračná schopnosť,
  • možnosť aplikácie do stupňa navlhnutia ≤ 95 %,
  • možnosť injektáže nízkotlakovou metódou (napr. pomocou MC-Pump Easy Inject),
  • samočinné zosieťovanie po injektáži.

Použitie

  • Dodatočná vodorovná izolácia proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti do muriva aplikovaná metódou vŕtaných otvorov,
  • možnosť použitia do všetkých minerálnych stavebných materiálov v interiéri a v exteriéri,
  • vhodná najmä do muriva s veľkou hrúbkou konštrukčných prvkov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123