Vlastnosti

  • Injektážny krém na báze silánu (murivo),
  • pripravený na použitie, vodnatý, neobsahuje rozpúšťadlá, nevytvára filmový povlak na povrchu,
  • vysoká miera odolnosti proti alkáliám,
  • optimálne riešenie výdatnej, beztlakovej injektáže cez vodorovné vŕtané otvory,
  • certifikovaný podľa  WTA (Pracovné združenie Zachovanie stavieb a pamiatková starostlivosť).

Použitie

  • Dodatočná vodorovná izolácia proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti aplikovaná do muriva metódou vŕtaných otvorov pri vysokej miere navlhnutia di ≤ 95 % (bez tlaku).

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123