Vlastnosti

  • Dvojzložková malta na báze epoxidovej živice (PC),
  • vysoký stupeň mechanickej pevnosti,
  • nastavená na vytvorenie súdržnej vrstvy,
  • rýchly vývoj pevnosti aj pri nízkych teplotách (≥ + 8 °C),
  • skúšaná ako vyrovnávacia malta v systéme MC-CFK,
  • všeobecné povolenie stavebného dohľadu č. Z-36.12-79 a Z-36.12-85.

Použitie

  • Vyrovnanie výlomov a chýbajúcich častí na vodorovných a zvislých betónových plochách, ako aj v oblasti nad hlavou,
  • vyrovnanie betónových plôch na rovinnosť ≤ 5 mm,
  • skúšaná vyrovnávacia malta na spevnenie konštrukcie systémom MC-CFK,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123