Vlastnosti

  • Prípravok na báze epoxidovej živice,
  • dvojzložkový,
  • skúšaný ako adhézny mostík pre vyrovnávaciu maltu MC-CarboSolid 1000,
  • všeobecné povolenie stavebného dohľadu č. Z-36.12-90 a Z-36.12-85.

Použitie

  • Adhézny mostík pre MC-CarboSolid 1000 na spevnenie stavebnej konštrukcie v systéme MC-CFK, vhodná do vnútorných a aj vonkajších priestorov (nie periodicky používaných) nových a pôvodných stavieb,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123