Vlastnosti

 • Lamináty na báze matrixu epoxidovej živice, vystužené jednosmerne orientovanými uhlíkovými vláknami,
 • vysoká pevnosť v ťahu pri malom priereze a malej konštrukčnej výške,
 • jednoduché spracovanie, nízka hmotnosť, vysoká miera hospodárnosti,
 • dodané v stave pripravenom na použitie vďaka ochrannej fólii na lepených plochách,
 • žiadne ďalšie čistenie,
 • CFK-lamely si nevyžadujú ďalšiu UV-ochranu,
 • optimalizované využitie mechanických daností prostredníctvom rôznych typov a kvalít.

Použitie

 • Dodatočné zosilnenie konštrukčných prvkov z oceľobetónu, predpätého betónu, muriva a dreva,
 • zvýšenie a obnovenie nosnosti a/alebo schopnosti objektu plniť požadované prevádzkové funkcie,
 • redukcia deformácií konštrukčných prvkov a dodatočné obmedzenie šírky trhlín,
 • vo vnútorných a vonkajších priestoroch nových a pôvodných stavieb.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123