Vlastnosti

  • Lamináty na báze matrixu epoxidovej živice, vystužené jednosmerne orientovanými uhlíkovými vláknami,
  • vysoká pevnosť v ťahu pri malom priereze a malej konštrukčnej výške,
  • jednoduché spracovanie, nízka hmotnosť, vysoká miera hospodárnosti,
  • dodané v stave pripravenom na použitie vďaka ochrannej fólii na lepených plochách,
  • žiadne ďalšie čistenie,
  • optimalizované využitie mechanických daností prostredníctvom rôznych typov a kvalít.

Použitie

  • Dodatočné zosilnenie konštrukčných prvkov z oceľobetónu, predpätého betónu, muriva a dreva,
  • zvýšenie a obnovenie nosnosti a/alebo schopnosti objektu plniť požadované prevádzkové funkcie,
  • redukcia deformácií konštrukčných prvkov a dodatočné obmedzenie šírky trhlín,
  • vo vnútorných a vonkajších priestoroch nových a pôvodných stavieb.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123