Vlastnosti

  • Rýchly a jednoduchý výpočet rovinných prútových nosných konštrukcií,
  • preukazovanie na základe smernice „Posilnenie betónových častí stavebnej konštrukcie lepenou výstužou“ DAfStb (Nemecký výbor pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu),
  • prehľadný vďaka jasnej stromovej štruktúre zadávaných a výsledných údajov.

Použitie

  • Statický výpočet rovných prútových nosných konštrukcií s uvedením priebehu momentov, priečnych a normálových síl,
  • dimenzovanie oceľobetónových prvkov stavebnej konštrukcie vystužených nepredpätou oceľou,
  • dimenzovanie povrchovo nalepených lamiel MC-DUR CFK a MC-DUR CF-Sheets, ako aj lamiel MC-DUR CFK nalepených do zárezov.  
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123