Vlastnosti

  • Dvojzložková epoxidová živica dispergovaná vo vode,
  • obsahuje zinkofosfát ako aktívny protikorózny pigment,
  • dobrá odolnosť proti zriedeným kyselinám, lúhom a soľným roztokom,
  • všeobecné povolenie stavebného dohľadu pre lamely MC-DUR CFK.

Použitie

  • Protikorózny základný náter podľa STN EN ISO 12944 na oceľ,
  • skúšaný protikorózny základný náter na oceľové príložky a strmene v systéme MC-CFK, na spevnenie konštrukcie,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123