Vlastnosti

  • Dvojzložková laminovacia živica na báze epoxidovej živice,
  • vysoký stupeň mechanickej pevnosti,
  • možnosť spracovania aj pri vysokých teplotách (do 40 °C),
  • Veľmi dobrý adhézny prípravok rohože a tkaniny z uhlíkových vláken,
  • vysoká miera súdržnosti.

Použitie

  • Laminovacia živica na vysokopevnostné zosilňovacie rohože a tkaniny z uhlíkových vláken,
  • na konštrukčné prvky z oceľobetónu a muriva,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123