Vlastnosti

 • Riadené skrátene času tuhnutia betónu a malty,
 • vhodný do oceľobetónu,
 • v Nemecku nie je vhodný do predpätého betónu,
 • neobsahuje chloridy,
 • tekutý,
 • má stekuťujúci účinok/šetrí vodu.

Použitie

 • Výroba prefabrikátov,
 • na zvýšenie začiatočnej pevnosti,
 • na skrátenie výrobných taktov,
 • vysokopevnostný transportbetón už v skorom štádiu,
 • opatrenia v rámci stavania v zimnom období.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123