Vlastnosti

  • Neobsahuje chloridy,
  • vo forme prášku,
  • riadené skrátenie času tuhnutia betónu a malty,
  • vhodný do oceľobetónu,
  • nie je vhodný do predpätého betónu.

Použitie

  • Výroba prefabrikátov,
  • na zvýšenie začiatočnej pevnosti,
  • na skrátenie výrobných taktov,
  • vysokopevnostný transportbetón už v skorom štádiu,
  • opatrenia v rámci stavania v zimnom období.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123