Vlastnosti

 • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
 • dobrá homogenita betónu vďaka chemicko-fyzikálnemu účinku,
 • redukcia vnútorných trecích síl v betóne,
 • znížená spotreba vody vďaka výrazne vyššej tekutosti,
 • vhodný na použitie najmä v kombinácii s prevzdušňovacími látkami,
 • menej náročné ukladanie, rozprestieranie a zhutňovanie betónu,
 • hospodárne dávkovanie.

Použitie

 • Transportbetón,
 • výroba prefabrikátov,
 • čerstvý betón vyrobený na stavenisku,
 • prevzdušnený betón,
 • betón vystužený oceľovými vláknami.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123