Vlastnosti

  • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
  • nízke dávkovanie,
  • nadpriemerne veľká úspora vody,
  • vysoký stupeň začiatočnej pevnosti,
  • výrazne skrátená doba odležania.

Použitie

  • Transportbetón
  • samozhutňujúci betón,
  • vysokopevnostný betón,
  • prefabrikáty,
  • betón s vysokou mierou odolnosti proti agresívnym látkam.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123