Vlastnosti

 • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
 • intenzívna  dispergácia cementovej kaše,
 • dobrá homogenita betónu vďaka chemicko-fyzikálnemu účinku,
 • redukcia vnútorných trecích síl v betóne,
 • znížená spotreba vody vďaka výrazne vyššej tekutosti,
 • menej náročné ukladanie, rozprestieranie a zhutňovanie betónu,
 • hospodárne dávkovanie.

Použitie

 • Výroba prefabrikátov,
 • transportbetón a čerstvý betón vyrobený na stavenisku,
 • betón vystužený oceľovými vláknami,
 • priemyselné podlahy.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123