Vlastnosti

  • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
  • intenzívna dispergácia cementovej kaše,
  • dobrá homogenita betónu vďaka chemicko-fyzikálnemu účinku,
  • redukcia vnútorných trecích síl v betóne,
  • znížená spotreba vody vďaka výrazne vyššej tekutosti,
  • menej náročné ukladanie, rozprestieranie a zhutňovanie betónu,
  • hospodárne dávkovanie.

Použitie

  • Transportbetón a čerstvý betón vyrobený na stavenisku,
  • betón vystužený oceľovými vláknami,
  • priemyselné podlahy.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123