Vlastnosti

  • Menej náročné ukladanie, rozprestieranie a zhutňovanie betónu,
  • dobrá homogenita betónu vďaka chemicko-fyzikálnemu účinku,
  • intenzívna dispergácia cementovej kaše,
  • redukcia vnútorných trecích síl v betóne,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
  • hospodárne dávkovanie,
  • má dlhotrvajúci stekuťujúci účinok,
  • mierne spomaľujúci účinok.

Použitie

  • Transportbetón a čerstvý betón vyrobený na stavenisku.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123