Vlastnosti

  • Intenzívna  dispergácia cementovej kaše,
  • redukcia vnútorných trecích síl v betóne,
  • menej náročné ukladanie, rozprestieranie a zhutňovanie betónu,
  • obmedzenie zmeny konzistencie v čase spracovateľnosti,
  • má dlhotrvajúci stekuťujúci účinok,
  • pri veľkých dávkach sa môže spomaliť tuhnutie,
  • hospodárne dávkovanie,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

  • Cestný betón,
  • transportbetón a čerstvý betón vyrobený na stavenisku.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123