Vlastnosti

  • Ako pridaná plastifikačná zložka pre mimoriadne dlho pretrvávajúcu plastifikovanú konzistenciu,
  • rýchle vmiešanie do betónu,
  • výrazne nízka lepivosť betónu,
  • dobrá zlučiteľnosť s prevzdušňovacou prísadou,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

  • Transportbetón,
  • vysokotekuté betóny,
  • pri vysokých teplotách.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123