Vlastnosti

 • Rýchly účinok vďaka krátkej dobe miešania,
 • vysokokvalitné betónové povrchy,
 • dobre pretrvávajúca plastifikovaná konzistencia, 
 • minimálna lepivosť betónu,
 • veľká úspora vody,
 • hospodárne dávkovanie
 • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

 • Transportbetón,
 • pohľadový betón,
 • prefabrikáty,
 • vysokotekuté betóny,
 • vysokohodnotné betóny,
 • vysokopevnostné betóny,
 • samozhutňujúce betóny,
 • betóny s vysokou mierou odolnosti proti agresívnym látkam.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123